การมอบรางวัลข้อเสนอแนะ กิจกรรม AccBA KAIZEN (รอบที่ 1 )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี มอบรางวัลข้อเสนอแนะ กิจกรรม AccBA KAIZEN (รอบที่ 1 ) ให้ … อ่านเพิ่มเติม การมอบรางวัลข้อเสนอแนะ กิจกรรม AccBA KAIZEN (รอบที่ 1 )