หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration Program in Service Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ)

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (Service Business Management)
B.B.A. (Service Business Management)

ปรัชญาและความสำคัญ

หลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจบริการในยุคโลกาภิวัตน์ ตามแนวทางความรู้ระดับสากล มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม (ภาษาจีน) เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบริการที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจนสามารถสร้างความหลากหลายด้านการให้บริการในระดับสากลอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาการจัดอบรมและการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพในระดับสากล โดยดำเนินการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในวิชาการด้านการบริหารธุรกิจบริการที่คลอบคลุม เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีทักษะของการคิดในเชิงบูรณาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือวิกฤตในระบบเศรษฐกิจได้
หลักสูตรยังได้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกระบวนวิชาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และใฝ่การเรียนรู้ มีมุมมองทางบวก มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายมีความเข้าใจและซึมซับในอารยธรรมไทยตลอดจนวัฒนธรรมข้ามชาติ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกได้ตามความสนใจ อันประกอบด้วย การจัดการธุรกิจสุขภาพ การจัดการงานประชุมและแสดงสินค้า การจัดการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการธุรกิจบริการเพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบริการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจการจัดการธุรกิจสุขภาพ (Wellness Management) ธุรกิจการจัดการงานประชุมและการแสดงสินค้า (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) ธุรกิจการจัดการบริการการขนส่ง (Logistics Management) สามารถนำความรู้ และทักษะไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างเหมาะสม
 2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจบริการที่เป็นสากล และการใช้ภาษาในการสื่อสารระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ความรู้ มีทักษะการคิดเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้
 4. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. มีความพร้อมในการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริบทของธุรกิจบริการทั้งในสภาพแวดล้อมระดับประเทศและระดับโลก

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 2. ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

วัน-เวลาในการเรียน

ภาคปกติ

 • วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ประกอบกิจการส่วนตัวในธุรกิจบริการ
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม สปา สายการบิน
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการขนส่ง
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า
 • นักวิชาการด้านการบริหารและนักวางแผนงานบริการทั้งของภาครัฐ เอกชน และบริษัทข้ามชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า