ข่าวเด่น

ร่วมยินดีกับนักศึกษา CMUBS โชว์สกิลสุดเจ๋ง เอาชนะทีมผู้แข่งขันระดับนานาชาติในการแข่งขัน MBS Membership Engagement Tournament

วันที่ 24 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายเจริญทรัพย์ เหลืองทองเจริญ นักศึกษาจากภาควิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรก …

patsita.c

25/04/2024

ร่วมฉลองความสำเร็จบุคลากร CMUBS คว้ารางวัลระดับ Silver Award การแข่งขันนำเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC) ในงาน Thailand Quality Prize 2024 ระดับประเทศ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม PRISM ภายใต้การนำทีมโดย ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดี และประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์ …

patsita.c

22/03/2024

CMUBS เฮลั่น นักศึกษาบริหารธุรกิจ มช. โชว์ฟอร์มคว้าแชมป์เกมธุรกิจจำลองระดับชาติ Thailand MBS Competition 2024 ประเดิมเวทีเจ้าภาพ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยความสำเร็จทีมนักศึกษาคณะฯ    คว้าแชมป์การแข่งขันเกมธุรกิจจำลองระดับชาติจากเวที Thailand Macro …

patsita.c

27/02/2024

นักศึกษา CMUBS จับมือเพื่อนต่างคณะ นำทีม มช. คว้าชัยชนะการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจรอบระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research To Market: R2M)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัฐณกรณ์ อิงศรีวรกุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (CMUBS) จับมือเพื่อนต่างคณะ นำทีม Wizmed คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจโครง …

patsita.c

13/02/2024

คณบดี CMUBS ร่วมมอบช่อดอกไม้ในงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในพิธีพระราชทานปร …

patsita.c

02/02/2024

ร่วมยินดีกับบุคลากร CMUBS รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หน่วยนวัตกรรมองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอก …

patsita.c

01/02/2024

นักศึกษา CMUBS โชว์เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทคนิคการพูด ในงานฟอรั่มไม้มีค่า โดย วช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย

CMUBS ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตา สุเขียว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจาก …

patsita.c

31/01/2024

CMUBS ปลื้ม ผลิตดุษฎีบัณฑิต สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

วันที่ 28 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสวมครุยวิทยฐานะแก่ 3 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ดร.ชัชชัย สุวรรณรัตน์ ดร.วิภา …

patsita.c

30/01/2024

คณบดี CMUBS ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

วันที่ 28 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปร …

patsita.c

28/01/2024

นักศึกษา CMUBS โชว์ฟอร์มคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10

วันที่ 27 มกราคม 2567 สองทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดั …

patsita.c

28/01/2024

ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ศิษย์เก่า CMUBS รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ และ อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแ …

patsita.c

26/01/2024

ร่วมยินดีกับ 2 นักศึกษา CMUBS ในโอกาสรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ระดับดีมาก จากโครงการปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

CMUBS ร่วมยินดีกับ 2 นักศึกษาคณะฯ ดร.วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ และ คุณจิตพงศ์ คำธารา ในโอกาสได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ดีมาก จากโครงการปริญญานิพนธ์ดีเด่น …

patsita.c

04/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr.Paul Gordon Patterson ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 Professor Dr.Paul Gordon Patterson ตำแหน่ง Visiting Professor ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ปรึกษางานวิจัยและวิทย …

supassorn.s

24/10/2023

CMUBS โชว์ผลงานสุดเจ๋ง คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน จาก 1 ใน 41 ผลงานทั่วประเทศ ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายนรเศรษฐ ศรีธานี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชี …

patsita.c

29/09/2023

บุคลากร CMUBS โชว์เจ๋ง คว้าชัยในการประกวดโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ฟอร์มคว้าชัยในการประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานในโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำ …

patsita.c

21/09/2023

นักศึกษา CMUBS ฟอร์มทีมเพื่อนต่างคณะและต่างสถาบัน คว้า 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันด้าน Digital Skills ในเวที HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาววาสินี บุญนวล นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมทีม “กิ๊ฟไทยนี่” กับนักศึกษาต่างคณะต …

patsita.c

12/09/2023

CMUBS จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถาบันกับภาคธุรกิจ พร้อมสนับสนุนเป็นแหล่งฝึกฝนวิชาชีพจากธุรกิจจริงแก่นักศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำ อ.ดร.รวิ รุ่งเรื่องศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพ …

patsita.c

29/08/2023

CMUBS จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเข้ม ผ่านการประกวดผลงานแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) ใน CMUBS QCC DAY 2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดผลงานนำเสนอแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพในกิจกรรม CMUBS QCC DAY 2023 ของบุคลากรในคณะฯ ด้วยการน …

patsita.c

16/08/2023

CMUBS ร่วมแบ่งปันความรู้ เปิดมุมมองทางการศึกษายุค Digital Disruption จับมือสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) และชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ในฐานะภาคีภาคการศึกษา จัดงาน Thailand Marketing Webinar 2023

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) และชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ในฐานะหนึ่งใน …

patsita.c

11/08/2023

รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โชว์ผลงานในฐานะที่ปรึกษากลุ่ม คว้ารางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงด้วยวัฒนธรรมองค์กร มช.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงด้วยวัฒนธรรมองค …

patsita.c

20/07/2023

ร่วมฉลองความสำเร็จ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ CMUBS ขึ้นแท่นทำเนียบวิทยากรมืออาชีพ “MICE Speaker

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหาร …

patsita.c

03/07/2023

คณบดี CMUBS นำทีมผู้บริหารร่วมงานสัมมนาวิชาการ Asia Pacific Accreditation Conference 2023 พร้อมร่วมเป็น Guest Speaker ในระดับนานาชาติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ นำทีมผู้บริหาร 2 ผู้ช่วยคณบดี ผศ.เอก บุญเจือ และ ผศ.ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ พร้อมหัวหน้างานพัฒนา …

patsita.c

28/06/2023

ร่วมยินดีกับบุคลากร CMUBS คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเดินทน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนายเรวัฒน์ วงษ์ดี บุคลากรสังกัดงานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสคว้ารางวัลเหรีย …

patsita.c

15/06/2023

บุคลากร CMUBS คว้าชัยต่อเนื่อง ล่าสุดครองแชมป์หญิงเดี่ยวเปตองในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรสังกัดงานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าชัยชนะเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเปตองประเภทหญิงเ …

patsita.c

07/06/2023

CMUBS ลงนามความร่วมมือกับ ITSC CMU ในการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีฯ นำทีมบุคลากรร่วมพิธีลงนา …

patsita.c

29/05/2023

บุคลากร CMUBS คว้าเหรียญเงินในศึกกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรสังกัดงานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทัพนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 17 …

patsita.c

01/05/2023

ร่วมยินดีกับผลงานกลุ่ม QCC จากคณะบริหารธุรกิจ รับ 2 รางวัลในงาน Thailand Quality Prize 2023 ครั้งที่ 40

วันที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่ม QCC คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มเลขานุการภาควิชาและเลขานุการโครงการฯ และกลุ่ม AccBA ปังปุริเย่ จับมือเดินหน้านำเสนอผลงาน QCC (Quality Contr …

patsita.c

03/04/2023

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาเก่าม …

patsita.c

30/03/2023

CMUBS เผย จับมือ Tech Startup ลงนามความร่วมมือพัฒนามาตรฐานการศึกษา วิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเป็นครั้งแรก กับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า คณะบริหารธุรกิจมุ่งสร้างบัณฑิตมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและ …

patsita.c

24/03/2023

นักศึกษา CMUBS สร้างชื่อให้ มช. คว้ารางวัลชมเชย 1 ใน 60 ทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ การแข่งขันจำลองธุรกิจ “MACRO BUSINESS SIMULATION COMPETITION 2023”

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นักศึกษา CMUBS ทีม Solve the Problem with Money สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขันจำลองธุรกิจระดับมหภาค “Thailan …

patsita.c

10/03/2023
1 2 3
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า