ข่าวทั่วไป

CMUBS ใส่ใจสุขภาพบุคลากร ผสานพลังสาธารณสุขจังหวัดฯ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ป้องกันโรคระบาดจากยุง

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือผสานพลังสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าฉีดพ่นยากันยุงแบบละอองน้ำบริเว …

patsita.c

24/08/2023

CMUBS จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาโดย บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง แก่นักศึกษาในคณะฯ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิ …

patsita.c

15/08/2023

CMUBS ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้มีประสบการณ์จริง ล่าสุด เชิญ ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ บรรยายพิเศษในวิชาการประยุกต์การตลาดเชิงกลยุทธ์

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเสริมความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจฯ ในกระบวนวิชา 705413 การประยุกต์ก …

patsita.c

09/08/2023

CMUBS ใส่ใจสุขภาพบุคลากร จับมือศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมให้ความรู้ “Office Syndrome รู้ไว้ ห่างไกลโรคที่เกิดจากงาน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จับมือศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในคณะฯ ในหัวข้อ “Office …

patsita.c

09/08/2023

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.Sc.Finance) คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.Sc.Finance) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่น …

patsita.c

19/07/2023

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ซิวฮั้ว แซ่ฮือ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุร …

patsita.c

18/07/2023

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) จับมือหลักสูตร M.Sc.Finance คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดกิจกรรมแนะแนววิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) จับมือกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.Sc.Finance) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงให …

patsita.c

18/07/2023

ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมประชุมชั้นปีและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 คณะบร …

patsita.c

12/07/2023

CMUBS ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ในงานมหกรรม Thailand Multiverse TCAS Expo 2023

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะฯ ในงานมหกรรม Thailand Multiverse TCAS Ex …

patsita.c

12/07/2023

CMUBS เดินหน้าหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบัน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดี …

patsita.c

11/07/2023

CMUBS ร่วมส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนทุนอาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรมวิ่ง ITPC SATIT CMU Mini Marathon ครั้งที่ 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม วิ่ง ITPC SATIT CMU Mini Marathon ครั้งที่ 1 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รัก …

patsita.c

29/06/2023

CMUBS จัดพิธีปิดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการ Happy Workplace ณ ลานกิจกรรมคณะบริ …

patsita.c

21/06/2023

หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท เตรียมต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่นที่ 24 โดยม …

patsita.c

20/06/2023

CMUBS ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มช. จัด workshop การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลบุคลากรด้วย MS Excel และ Power BI บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ การวิเคราะห์และนำเสนอข้ …

patsita.c

12/06/2023

เชิญชวนนักศึกษา บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เช่าพื้นที่ ศิษย์เก่า ผู้รับบริการด้านสุขภาพ และรับบริการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอเชิญชวนนักศึกษา บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เช่าพื้นที่ ศิษย์เก่า ผู้รับบริการด้านสุขภาพ และรับบริการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐ …

patsita.c

23/05/2023

ร่วมยินดีทีมวอลเลย์บอลบุคลากร CMUBS ผนึกกำลังบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ คว้าชัยนัดเปิดสนาม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ทีมวอลเลย์บอลบุคลากร CMUBS ผนึกกำลังบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ คว้าชัยชนะนัดเปิดสนามขาดลอยด้วยแต้ม 25 : 10 และ 25 : 6 ในนัดพบระหว่างคณะบริหา …

patsita.c

24/03/2023

ทีมวอลเลย์บอลบุคลากร CMUBS ซ้อมเข้ม เตรียมเข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ทีมวอลเลย์บอลบุคลากร CMUBS โดย ผศ.ดร.ก้องภูนิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมบุคลากรคณะร่วมซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล ณ สนามหญ้าหน้าอาคารคณะบริห …

patsita.c

22/03/2023

หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ลุย Upskill Reskill บุคลากรคณะฯ เตรียมรองรับการทำงานด้านการจัดการเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1มีนาคม 2566 ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฯ นำทีมบุคลากรด้านนวัตกรรม …

patsita.c

22/03/2023

บุคลากร CMUBS ร่วมเป็นหนึ่งในทัพนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬาและรับฟังโอวาสจาก ผวจ.เชียงใหม่ เตรียมสู้ศึกกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรสังกัดงานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทัพนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 17 …

patsita.c

21/03/2023

CMUBS ใส่ใจสุขภาพบุคลากรและครอบครัว เปิดบ้านต้อนรับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ แนะนำการเข้าใช้บริการศูนย์ฯ ในสิทธิสวัสดิการของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มช.

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมบุคลากรคณะฯ ร่วมต้อนรับ ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย …

patsita.c

09/03/2023

คณะบริหารธุรกิจ มอบดอกไม้เป็นกำลังนักศึกษาในการเป็นพลเมืองดี

ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฯ และ รศ.ดร.จอมใจ แซมเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชีฯ เป็นตัวแทนคณะผู้บ …

patsita.c

02/03/2023

CMUBS สร้างมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญสำนักบริการเทคโนโลยีสารเทศ มช. ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้าน IT Security Audit เตรียมปรับแผนพัฒนาระบบอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี นำทีมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ คุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่าย …

patsita.c

23/02/2023

CMUBS เดินหน้านำแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC มาใช้ปรับปรุงงาน ล่าสุด จัด QCC Clinic รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 16 ก.พ. 2566 CMUBS โดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินหน้านำแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กรหรือ QCC มาใช้กับการดำเนินงาน …

patsita.c

21/02/2023

พลัง CMUBS ร่วมทำดี บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  ชาว CMUBS พร้อมใจร่วมทำความดี บริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเก็บในคลังสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการ โดยจัดจุดบริ …

patsita.c

20/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) ภาคเรียนที่ 1/2566 หน้า 34-35 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับก …

rachaneekorn.s

17/02/2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดหอพักสำหรับบริการนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หากสนใจสามารถ …

patsita.c

13/02/2023

CMUBS เผยความภูมิใจหลังส่งมอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานองค์กรภายใต้ มช. โดยล่าสุดส่งมอบระบบฯ แก่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) เป็นแห่งที่ 5

วันที่ 6 ก.พ. 2566 CMUBS ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี นำเจ้าหน้าที่ CMUBS ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ยุ …

patsita.c

08/02/2023

ผู้บริหาร CMUBS เผยพร้อมสู้ PM 2.5 มั่นใจทุกพื้นที่ปิดเป็นห้อง Clean Air สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ

วันที่ 3 ก.พ. 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยหลังสถานการณ์มลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดติดอันดับ 9 ของโลกวานนี้ …

patsita.c

08/02/2023

CMUBS จัดบรรยายพร้อม workshop การเรียนรู้การจัดการชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน จุดประกายแนวคิดทางธุรกิจผ่านการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด

วันที่ 1 ก.พ. 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดการบรรยายพร้อม Workshop การเรียนรู้การจัดการชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน แก่นักศึกษาชั้นป …

patsita.c

08/02/2023
1 2 4
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า