คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

คณะบริหารธุรกิจ โดยศูนย์ CSC จัดกิจกรรมบรรยายแก่นักศึกษาในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ วิทยากร คุณศรีมาลา พรรณเชษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาลาดา จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงานโครงการ   ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 3

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวทางในการประกอบธุรกิจ