ข่าวทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ มอบดอกไม้เป็นกำลังนักศึกษาในการเป็นพลเมืองดี

ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฯ และ รศ.ดร.จอมใจ แซมเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชีฯ เป็นตัวแทนคณะผู้บ …

patsita.c

02/03/2023

CMUBS สร้างมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญสำนักบริการเทคโนโลยีสารเทศ มช. ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้าน IT Security Audit เตรียมปรับแผนพัฒนาระบบอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี นำทีมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ คุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่าย …

patsita.c

23/02/2023

CMUBS เดินหน้านำแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC มาใช้ปรับปรุงงาน ล่าสุด จัด QCC Clinic รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 16 ก.พ. 2566 CMUBS โดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินหน้านำแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กรหรือ QCC มาใช้กับการดำเนินงาน …

patsita.c

21/02/2023

พลัง CMUBS ร่วมทำดี บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  ชาว CMUBS พร้อมใจร่วมทำความดี บริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเก็บในคลังสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการ โดยจัดจุดบริ …

patsita.c

20/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) ภาคเรียนที่ 1/2566 หน้า 34-35 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับก …

rachaneekorn.s

17/02/2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดหอพักสำหรับบริการนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หากสนใจสามารถ …

patsita.c

13/02/2023

CMUBS เผยความภูมิใจหลังส่งมอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานองค์กรภายใต้ มช. โดยล่าสุดส่งมอบระบบฯ แก่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) เป็นแห่งที่ 5

วันที่ 6 ก.พ. 2566 CMUBS ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี นำเจ้าหน้าที่ CMUBS ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ยุ …

patsita.c

08/02/2023

ผู้บริหาร CMUBS เผยพร้อมสู้ PM 2.5 มั่นใจทุกพื้นที่ปิดเป็นห้อง Clean Air สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ

วันที่ 3 ก.พ. 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยหลังสถานการณ์มลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดติดอันดับ 9 ของโลกวานนี้ …

patsita.c

08/02/2023

CMUBS จัดบรรยายพร้อม workshop การเรียนรู้การจัดการชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน จุดประกายแนวคิดทางธุรกิจผ่านการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด

วันที่ 1 ก.พ. 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดการบรรยายพร้อม Workshop การเรียนรู้การจัดการชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน แก่นักศึกษาชั้นป …

patsita.c

08/02/2023

ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดพิธีทำบุญทางศาสนา

วันที่ 18 มกราคม 2566 ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ภาควิชา คณาจารย์ประจำภาคและบุคลากร ณ ชั้น 4 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยา …

patsita.c

26/01/2023

CMUBS เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดติวเข้มก่อนสอบกลางภาค

วันที่ 18 มกราคม 2566 งานบริการการศึกษา CMUBS จัดติวเข้มภาษาอังกฤษแก่น้อง ๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามสอบกลางภาคเ …

patsita.c

26/01/2023

ผู้บริหารและบุคลากร CMUBS ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มช.

วันที่ 13 ม.ค. 66 ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี CMUBS พร้อมด้วย ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีฯ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ …

patsita.c

13/01/2023

ผู้บริหาร CMUBS ร่วมผลักดันการใช้ระบบ CMU E-Document อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 6 มกราคม 2566 ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดี และทีมงานจากงานบริหารทั …

patsita.c

10/01/2023

CMUBS ส่งมอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ ผลงานรางวัลชนะเลิศจากเวที CMU-KM Day 2564 เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 4 มกราคม 66 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการ …

patsita.c

05/01/2023

CMUBS รวมพลังปรับเปลี่ยนระบบงานต้อนรับศักราชใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร CMUBS รวมพลังต้อนรับศักราชใหม่กับการ kick off เปลี่ยนแปลงระบบ …

patsita.c

04/01/2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Excel สำหรับบุคลากร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม เรื่อง Microsoft Excel สำหรับบุคลากร เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โด …

rachaneekorn.s

08/12/2022

Company Presentation : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรยาย Company Presentation จากบริษัท บลูบิค …

rachaneekorn.s

08/12/2022

คณะบริหารธุรกิจรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี ด้านวิชาการ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและขอบคุณ  ผู้แทนจากสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริห …

rachaneekorn.s

08/12/2022

CMUBS Alumni Talk : เรียนอย่างไร ให้เป็นซุปตาร์

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ALUMNITALK หัวข้อ “เรียนอย่างไรให้ได้เป็น SUPER …

rachaneekorn.s

08/12/2022

Digital marketing: การทำการตลาดผ่านระบบ Digital platforms

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม Digital marketing (การทำการตลาดผ่านระบบ Digital …

rachaneekorn.s

08/12/2022

โครงการ “Production Communication & Personality Improvement หลักสูตรพัฒนาการสื่อสาร การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพขั้นสูง”

ภาควิชาการเงิน ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงได้จัดโครงการ “Production Communication & Personality Improvement หลักสูตรพัฒนาการสื่อ …

rachaneekorn.s

08/12/2022

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO 2023”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมแนะแนว YRC Guidance Expo ๒๐๒๓” ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย …

rachaneekorn.s

06/12/2022

หลักสูตร M.Sc. Finance และภาควิชาการเงิน ศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณโดยบริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร M.Sc. Finance และภาควิชาการเงิน นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 19 คน เข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกาย …

rachaneekorn.s

06/12/2022

ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิการยน 2565 รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ พร้อมทั้งผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ผู้ช่วยค …

rachaneekorn.s

04/12/2022

CMUBS บนเวที Value of Audit งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโดย ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Val …

rachaneekorn.s

04/12/2022

กิจกรรม ขันโตกรับขวัญ สานสัมพันธ์บริหาร ประจำปี 2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ขันโตกรับขวัญ สานสัมพันธ์บริหาร ประจำปี 2565 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งสืบสาน …

rachaneekorn.s

04/12/2022

Company Presentation : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรยาย Company Presentation จ …

rachaneekorn.s

04/12/2022

งาน “ม่วนแต๊หมู่เฮา สำเภาคืนถิ่น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษาเก่า บัญชี – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมเปิดงาน “ม่วนแต๊หมู่เฮา สำ …

rachaneekorn.s

24/11/2022

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ : จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหน …

rachaneekorn.s

19/11/2022
1 5 6 7 9
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า